Terbidik

Jika kita berbuat kasar kepada seseorang, suatu ketika kita pasti pernah dikasarin oleh orang lain. Begitu juga apa bila kita berbuat baik, pasti mendapatkan hasil yang baik. Dan ketika saya membidik seseorang dengan lensa, tanpa sadar saya juga dibidiknya. Seperti gambar di bawah ini, kira-kira dia sedang mikir atau tidur?

Iklan